Avancerad desinfektion Tester Frågor & Svar Köp Hydrocyn Press Open Navigation
Avancerad desinfektion Tester Frågor & Svar Köp Hydrocyn Press

Tester

Bakterier

Hydrocyn® aqua har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315. Reduktionen som visas i tabellen är efter 1 minuts exponeringstid (om inget annat anges). Hydrocyn® aqua har också visat sig reducera biofilm.

Sammanfattning av antimikrobiell aktivitet efter exponering av Hydrocyn® aqua.

Testorganism
Reduktion efter 1 minut
Bacillus subtilis
99.9996 %
Clostridium difficile
99.9976 %
Clostridium sporogenes
88.3529 % *
Enterococcus faecalis VRE
99.9999 %
Escherichia Coli
99.99 %
Gardnerella vaginalis
99.9999 %
Klebsiella Pneumoniae
99.99 %
Mycobacterium bovis
99.9854 %
Pseudomonas Aeruginosa
99.87 %
Salmonella typhimurium
99.99 %
Staphylococcus aureus
99.99 %
Staphylococcus aureus – MRSA
99.9999 %

* 95.7 % efter 5 min, 98.4 % efter 19 min.

 

Svamp

Sammanfattning av antimikrobiell aktivitet efter exponering av Hydrocyn® aqua.

Testorganism
Reduktion efter 1 minut
Aspergillus niger
99.00 % *
Candida albicans
99.9999 %
Candida auris
99.99 %
Sporothrix schenkii
99.9999 %
Trichophyton mentagrophytes
99.9999 %

* 2 minuters exponeringstid

 

Virus

Test mot nya coronaviruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2)

Hydrocyn® aqua har testats mot SARS-CoV-2 i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala.

Viruskulturen med SARS-CoV-2 exponerades för Hydrocyn® aqua direkt ur flaskan. Effekten mot viruset testades efter 30 sekunder, 1 minut samt 2 minuter.

Redan efter 30 sekunder hade halten levande och aktivt virus reducerats med 99,9 %. Alltså hade den största delen av viruset dödats (inaktiverats) och var inte längre smittsamt.

Hydrocyn® aqua har även uppvisat en signifikant effekt på inaktivering av tidigare varianter av coronavirus t.ex. HCoV-229E.